Chính sách bảo vệ thông tin

I. Thu thập các thông tin cá nhân

Ecom Academy sẽ thu thập thông tin của Khách hàng bao gồm: Tên đầy đủ; Địa chỉ liên lạc; Email; Số điện thoại để thiết lập hồ sơ cá nhân.
Nội dung bao gồm các thông tin bắt buộc khai báo của Khách hàng khi đăng ký tài khoản trên Edumall;
Khi thu thập các thông tin cá nhân của Khách hàng, Edumall mong muốn cung cấp những tiện ích thiết thực nhất tới Khách hàng, bảo vệ quyền lợi và đảm bảo tôn trọng sự riêng tư cho Khách hàng. Trong phạm vi điều khoản, Edumall cam kết sẽ không bán, cho thuê hay trao đổi dữ liệu thông tin Khách hàng đã thu thập cho các đối tượng nào khác ngoài đối tượng được liệt kê trong Quy chế này.

II. Sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin thu thập từ Khách hàng được sử dụng trong phạm vi:
- Cung cấp dịch vụ tư vấn cho Khách hàng theo thông tin Khách hàng cung cấp;
- Gửi Khách hàng các thông báo về hoạt động trao đổi thông tin giữa Ecom Academy và thành viên;
- Đảm bảo an toàn cho Khách hàng khi có nguy cơ phá hủy, chiếm đoạt tài khoản của Khách hàng và hoạt động giả mạo Khách hàng;
- Liên lạc với Khách hàng để cung cấp hàng hóa/dịch vụ khi Khách hàng mua các sản phẩm hàng hóa/dịch vụ của chúng tôi. Xác nhận thông tin khi thực hiện hoạt động mua, giao hàng;
- Thực hiện các cuộc khảo sát; các hoạt động quảng bá, cung cấp các thông tin cập nhật về điều khoản hoạt động của chúng tôi có ảnh hưởng đến Khách hàng;
Bảo mật thông tin Khách hàng là ưu tiên hàng đầu của Ecom Academy khi thu thập dữ liệu thông tin Khách hàng. Ecom Academy luôn cố gắng bắt kịp các tiêu chuẩn bảo vệ thông tin các nhân của khách hàng;

III. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Ban quản trị Ecom Academy cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng theo những nội dung sau:
- Cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Ecom Academy;
- Cam kết bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng bao gồm các thông tin về lịch sử giao dịch; thông tin về chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn;
- Cam kết không sử dụng, không chuyển giao, không cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào khác về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép từ Khách hàng ngoại trừ điều khoản khác được quy định trong Quy chế này và theo quy định của Pháp luật;

IV. Đối tượng chia sẻ thông tin khách hàng

1. Ban quản trị Ecom Academy có thể chia sẻ, tiết lộ thông tin cá nhân của Khách hàng khi tin rằng việc làm đó là cần thiết để bảo vệ các quyền lợi của Khách hàng, đảm bảo sự an toàn giao dịch cho Khách hàng và theo yêu cầu của bên thứ 3 có thẩm quyền.

2. Ban quản trị Ecom Academy có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Khách hàng tới nhóm các Khóa học nằm trong Ecom Academy để nghiên cứu và giới thiệu tới Khách hàng những sản phẩm hàng hóa và dịch vụ tốt hơn tới từng cá nhân Khách hàng. Trong trường hợp Khách hàng không muốn chia sẻ thông tin, Ecom Academy hoàn toàn đồng ý khi nhận được yêu cầu từ Khách hàng.

3. Ecom Academy có thể tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng theo yêu cầu của luật sư cũng như cơ quan chức năng có thẩm quyền.

V. Địa chỉ lưu trữ thông tin

Mọi thông tin của Khách hàng được lưu trữ tại địa chỉ:
HỌC VIỆN KINH DOANH ONLINE THỰC CHIẾN ECOM ACADEMY
Địa chỉ: Eco Dream ngõ 300 Nguyễn Xiển, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 
Điện thoại: 0912.66.32.42 - 0987.25.26.62 
Một số đề mục trong chính sách bảo mật của Ecom Academy có thể thay đổi. Nếu chúng tôi quyết định thay đổi cách thức thu thập, sử dụng hoặc chia sẻ thông tin, chúng tôi sẽ thương mại hoá các bước để thông báo tới các thành viên bằng email và giải trình sự thay đổi đó và đưa ra lựa chọn có cho phép hay không việc sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng trên các thay đổi mới. Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào về hệ thống chính sách, hoặc bất kì thắc mắc về ECOM ACADEMY, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau để được hỗ trợ kịp thời.